Условия за ползване

Платформата http://zornitsamaleva-lifecoach.com е собственост на Зорница Малева регистрирана като свободно практикуващ, осигуряващ се фасилитатор и лайв коуч на територията на Обединеното Кралство.

С приемане на общите условия ползвателя декларира, че е запознат с общите условия и ги приема.

Сайта не събира лична информация и работи с PayPal и Борика, които като трети лица обработват лични данни на клиентите.

Публикуването на стоки/услуги на Сайта се счита за публична покана за отправяне на съответно предложение до Доставчика за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

С маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с Общите условия и ги приемам” Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

Ползвателят е отправил предложение (оферта) договор за покупко-продажба от разстояние (В случай, че Ползвателят има качеството на “потребител” по смисъла на Закона за защита на потребителите)

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА

Сайта има обучителна цел и има много безплатна информация на него. Също така е и електронен магазин, чрез който може да се закупуват билети за семинари и книги. Не продава и предлага други стоки и услуги.

Сайтът e електронен магазин, достъпен в Интернет на адрес http://zornitsamaleva-lifecoach.com/en/, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите на Сайта услуги, включително следното:

Книги и билети за семинари за личностно развитие; За нуждите на настоящите общи условия, предоставените от Доставчика услуги са семинари, обучения, консултации; Да подават поръчки за покупка като “нерегистрирани клиенти” на Сайта, без предварително създаване на клиентски профил на Ползвателя; Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори със Сайта съгласно поддържаните от Сайта електронни средства за разплащане.

Заплащането от страна на Потребителя на цената на поръчана от онлайн магазина стока/услуга може да се извърши с един следните способи: • Visa Card • Master Card • Банков превод • Плащане на каса Валутата на плащанията с банкова карта е български левове (BGN) ИЛИ Британски лири. Потребителя е длъжен да се запознае и съгласи с Общите условия за използване на услуги за електронни разплащания.

Приемането на Общите условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата от Ползвателите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “Прочетох Общите условия, разбрах ги и ги приемам“, с което Ползвателят декларира, че е запознат с тях и ги приема.