Съвети

ЗАКОНИ НА ЛЮБОВТА И ЗАЩО, АКО ГИ НАРУШИМ, НЕ НИ ЧАКА НИЩО ХУБАВО?

ПЪРВИ ЗАКОН НА ЛЮБОВТА – Принципът на ранга и старшинството в системата гласи следното:

По-голяма системна тежест имат тези, дошли преди нас по ред:

прадядо-дядо-баща-син

прабаба-баба-майка-дъщеря

Тук няма изключение! И ако ние се мислим за по-важни, и не зачитаме тези преди нас, нищо хубаво не ни очаква в нашия живот. Тук важи, без изключения, следното правило:
Не се намесваме и не спасяваме нашите родители! Ние сме просто деца, а те са големи и ще се справят с проблемите в живота. Концентрираме се върху нашия живот и приемаме съдбата на нашите родители такава, каквато е- с уважение. Ние не сме по-големи от съдбата или Господ, за да се месим и да ги спасяваме!
Тук са важни следните моменти- не им даваме пари, съвети, не взимаме страна в конфликти, защото ако го направим, взимаме ролята на родители, а те стават деца и редът се обърква. Тогава започват проблемите и за двете страни. Не живеем с нашите родители и не ги намесваме в нашия личен живот прекалено много, но защо?

Нашите родители са нашето рождено семейство. В него сме: мама, татко,аз и нашите братя и сестри (с всички прародители зад нас).

Настоящото семейство е отделно семейство. То включва мен и моя партньор, както и нашите деца. Това семейство продължава рода. В него майката и бащата, от двете страни, нямат място. Ако не сложим граници, че нашите родители са просто родители,a не са наши приятели или партньори в нашето настоящо семейство, това е нарушение според закона за страршинството и си плащаме цената. Тук става така нареченото “оплитане” или отъждествяване с родител или прародител в живота ни без да разбираме това. При прекалено вмешателство с нашите родители на енергийно ниво,  се прави констелация за разплитане. Децата правят това от лоялност на енергийно ниво и често заемат мястото на липсващ родител или някой, изключен от системата, като следват максимата “По-добре аз, отколкото ти, ще те следвам дори и в смъртта.” Тоест има повтаряемост на болести и злощастни събития, без да се разбира защо.

ИМА ИЗКЛЮЧЕНИЕ. ТО Е САМО, АКО РОДИТЕЛЯТ Е ТЕЖКО БОЛЕН. ТОГАВА ПОМАГАМЕ, НО ПАК С УВАЖЕНИЕ КЪМ СЪДБАТА МУ.

ВТОРИ ЗАКОН НА ЛЮБОВТА-ПРАВОТО НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ В СИСТЕМАТА

Никой не трябва и не може да бъде изключван от системата. Всеки член на системата има точно определено место в нея.Не трябва да има тайни и да не се говори за предците или за някой от системата. Например, ако някой е направил нещо лошо и членовете на системата ги е срам от този човек-за него не се говори; убийство и някой е в затвора; аборт-за това дете не се говори, заради болката; раждане на извънбрачно дете-родителите гонят дъщерята; изнасилване-срам от сина, това води до последствия като невъзможност за задържане на партньор и бездетие, изневери и т.н.
Фактите, от фамилната история, са важни за семейните констелации. Просто виждаме нещата такива, каквито са в системата на дадения  човек. Констелацията  се базира върху фактите такива каквито са, за да се види къде системата е била нарушена и защо. Тези нарушения се отразяват пряко на нас ДЕЦАТА като заболявания и нервност. 

ТРЕТИ ЗАКОН НА ЛЮБОВТА-БАЛАНСЪТ НА ДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ

Може би това е най-важният закон!

  • Даване от родители към деца – Той протича по следния начин: родителите дават любов, закрила, време, пари и храна, безусловно на децата си, докато те станат на 18 години. След това, децата стават родители и дават безусловно на своите деца. Това е нормално и естествено. Децата приемат с любов и уважение всичко, което родителите искат и могат да дадат.
  • Даване от приятел към приятел, което е в равенството – Даваме по равно, за да има приятелство. Ако единият дава повече, приятелството се разпада или човекът изчезва. Няма изключения тук!
  • Даване от любим към любима, и обратното – Тук единият дава, после другият дава малко повече и така връзката се развива и расте. НЕ ГОВОРЯ САМО ЗА ПАРИ КАТО ДАВАНЕ ТУК. Ако само единият дава, а другият само взима, тези връзки са обречени на провал, защото отношенията стават по модела „дете-родител“.

НАДЯВАМ СЕ, ЧЕ РАЗБИРАТЕ ВАЖНОСТТА НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ И ВЕЧЕ НЯМАТЕ ОПРАВДАНИЕ, ЗАЩОТО ЗНАЕТЕ КАК ДЕЙСТВИЯТА ВИ ГРАДЯТ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ И ТОВА НА ВАШИТЕ ДЕЦА!